Events & Nieuws

Selectiemeeting supporttraject 2

24 september 2020

Voor deelname aan het programma van Generation-E vindt er op 24 september een besloten selectiemeeting plaats. Hier presenteren kandidaat-scale-ups zich -op uitnodiging- aan een jury en vindt uitwisseling plaats van feedback, vragen en ideeën op basis van een vast format. Een stemronde onder de jury bepaalt of je als scale-up in aanmerking komt voor begeleiding in opschaling.

Tijdens deze meeting nemen we kennis van de bedrijfsactiviteiten en plannen. Bij een selectiemeeting zijn alleen genodigde kandidaten en de kennispartners aanwezig. De kandidaat, oftewel de ondernemer met zijn scale-up in de energietransitie, presenteert zijn bedrijf. Ook presenteert de kandidaat samen met één van de kennispartners en het begeleidingsteam een uitgewerkt concept supportplan waar de andere kennispartners feedback op geven. Aansluitend is er een stemronde waarin de kennispartners vaststellen of Generation-E het bedrijf de benodigde support kan en wil aanbieden.

Wat verwacht Generation-E van een kandidaat?

Kandidaten die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiemeeting hebben al een uitgebreide analyse doorlopen samen met het begeleidingsteam en een kennispartner. De scale-up beschrijft volgens een vast format eerst zijn onderneming en vervolgens welke support ze verwacht nodig te hebben. Ook stelt de kandidaat bijlagen ter beschikking, zoals een businessplan, financiële informatie en een productpresentatie. De kandidaat legt vervolgens zijn opschalingsuitdaging uit aan een groep van 20 tot 50 toehoorders die vertrouwelijk omgaan met de bedrijfsinformatie. 

Wat verwachten wij van een kennispartner?

Kennispartners krijgen vooraf het dossier van de kandidaten van de aankomende sessie een week van tevoren toegezonden. Ze bereiden zich goed voor, en stellen tijdens de sessie doordachte vragen die niet reeds in de stukken behandeld zijn. Ze zetten tijdens de sessie hun opschalingsexpertise in om te bepalen of het concept supportplan geen essentiële componenten mist. Dit is voor iedere kandidaat maatwerk. In sommige gevallen neemt een kennispartner een deel van het supporttraject voor zijn rekening. Los hiervan denken de kennispartners met alle cases mee, vormen ze een oordeel over de slaagkans en stemmen ze aan het einde van de behandeling per kandidaat voor of tegen het aanbieden van het supporttraject.

Virtuele meetings

Vanwege de coronacrisis verlopen de selectiemeetings voorlopig virtueel. Als we veilig terug kunnen schakelen naar fysieke bijeenkomsten, vermelden we dat uiteraard bij de uitnodiging. Behalve op 24 september vindt ook op 3 december selectiemeetings plaats. Op iedere sessie is plaats voor de behandeling van 2 kandidaten.

  • Deel informatie

Doe mee!

Datum: 24 september 2020

Aanmelden

Ben je enthousiast en wil je graag jouw ambities en uitdagingen delen? Meld je dan aan!