24/7 Nature Power

Installaties voor hergebruiken van gassen uit schepen.

Henk de Hartog leerde op jonge leeftijd al van zijn vader om het licht niet onnodig aan te laten. En dat het niet meer dan normaal was om duurzaam met het milieu om te gaan.

Wie, wat, waar?

Bedrijfsnaam: 24/7 Nature Power
Opgericht: 2017
Adres: Oude dijk 10, 4051CP, Ochten
Contactpersoon: Henk de Hartog
Lid van Generation-E sinds: 2017

Het vraagstuk

Later was hij de initiatiefnemer van het plan om middenbermverlichting op snelwegen in Nederland 's nachts uit te schakelen. En tegenwoordig zet hij zijn kennis en ervaring in voor 24/7 Nature Power. "Wist je dat een groot zeeschip net zo veel uitstoot als duizenden miljoenen auto's?", begint hij. "Als een tankschip brandstoffen lost (onder andere nafta, benzeen, benzine), ontstaan gassen in de tank en in de terminal. Normaal gesproken worden de schepen ontgast in de open lucht. Enorm vervuilend. Dat kan en moet schoner. Daarom ontwikkelen we een systeem om de vervuilende deeltjes uit de schone lucht te halen."

De oplossing

Met een team van specialisten, onder wie Bob Ursem (TU Delft), Perry van den Bogt (technisch specialist) en Graham Wastell (shipping agency), ontwikkelt Henk een installatie die gassen uit tankers aanzuigt, koelt tot vloeistof en zo herbruikbaar maakt. Bijvoorbeeld als brandstof voor generatoren. Het gesloten systeem verkleint het explosiegevaar en reduceert de uitstoot van de schepen. "We zijn al sinds de jaren 90 bezig met de ontwikkeling. We zijn dus meer een scale-up dan een startup. Onze eerste generatie installatie hebben we in 2012 gebouwd. Nu zijn we bezig met de tweede generatie." Het verschil? Het koelelement in de installatie. "Dat is ons ei van Columbus. De eerste installaties koelden terug tot -35°C, de nieuwe stapsgewijs tot -200°C. Daardoor kunnen we nu bijna alle gassen verwerken. In de toekomst dus ook methaan, bijvoorbeeld." Dat blijft niet onopgemerkt. Tot in China en India, dat voor een grote emissiereductieopgave staat, is er belangstelling voor de technologie. "Het succes van je onderneming draait ook om exposure van je business. Generation-E en Kiemt kan voor veel startups een perfect platform zijn om daarmee te starten."

De uitdaging

Voor Henk en zijn team ligt de uitdaging in de wet- en regelgeving die er bij overheden in Nederland ligt om luchtvervuiling tegen te gaan. De hoeveelheid uitstoot is op dit moment nog lastig te meten. Dat maakt het voor overheden moeilijk om vervuiling door schepen aan te tonen en daarop te handhaven. Henk: "In Gelderland geldt een ontgasverbod, maar er wordt niet gecontroleerd. In Rotterdam zijn de economische belangen groot. Waardoor je bijvoorbeeld ook ziet dat schepen uit Duitsland hier naartoe komen om te lozen (ontgassen/dampbehandeling). Door onze technologie te koppelen aan data van verschillende belanghebbenden, kunnen we de problematiek inzichtelijk maken en het maatschappelijke effect aantonen. De luchtvervuiling oplossen is het doel. Als je ergens voor staat, dan moet je er wat aan doen."