ANTECY

Brandstof maken uit broeikasgas en zonlicht

"Wat nou als we juist schadelijke broeikasgassen kunnen gebruiken om een echt CO2-neutrale brandstof te ontwikkelen?” Met dit doel voor ogen startte Saša Marinić samen met Paul O’Connor ANTECY.

Wie, wat, waar?

Bedrijfsnaam: ANTECY
Opgericht: 2010
Adres: Hogebrinkerweg 15E | 3871 KM Hoevelaken
Contactpersoon: Saša Marinić
Lid van Generation-E sinds: 2015

Het vraagstuk

De toenemende uitstoot van CO2 en daarmee de versterking van het broeikaseffect vormt een van de grootste milieuproblemen van dit moment. Een van de belangrijke veroorzakers hiervan is de verbranding van fossiele brandstoffen. “Zelfs bij het verbruik van biobrandstoffen worden er nog extra broeikasgassen uitgestoten”, vertelt Saša Marinić van ANTECY. “Ook biobrandstoffen zijn dus geen definitieve oplossing. Wat nou als we juist de schadelijke broeikasgassen kunnen gebruiken om een echt CO2-neutrale brandstof te ontwikkelen?” Met dit doel voor ogen startte Saša Marinić samen met Paul O’Connor ANTECY.

De oplossing

ANTECY ontwikkelt ‘Carbon from Air’ (CAIR) technologie. Deze innovatie onttrekt CO2 aan de atmosfeer die daarna op veel manieren benut kan worden. “De CO2 kan bijvoorbeeld onbewerkt worden benut door tuinders. Zij kunnen de CO2 voeden in hun kas en dat heeft een positief effect op de groei van de planten. Dit kan resulteren in een verdubbeling van het aantal oogstmoment” zo zegt Saša. “Momenteel winnen de tuinders de benodigde CO2 door aardgas te verbranden. Hierdoor komt er extra CO2 in de atmosfeer en daarmee bijdraagt aan het broeikaseffect. ANTECY biedt een CO2-neutrale en betrouwbare bron van pure CO2.”

Naast het direct benutten van de CO2 kan de CAIR technologie opgevangen CO2 omzetten in methanol. Methanol wordt door velen gezien als de energiebron van de toekomst. “Het is de derde meest gebruikte grondstof. Het kan direct worden gebruikt als brandstof, omgezet worden in een milieuvriendelijke variant van diesel en worden toegevoegd aan conventionele benzine waardoor deze benzine een minder grote invloed op het milieu heeft.”

De uitdaging

De techniek om CO2 om te zetten naar methanol is niet nieuw. “De uitdaging lag hem tot nu toe in onttrekken van CO2 aan de atmosfeer”, vertelt Saša enthousiast. “Oorspronkelijk was ons doel om deze technologie in kleine mate beschikbaar te stellen op plekken waar de gebruiker er het meeste mee geholpen zou zijn. In Nederland heeft de gedecentraliseerde, kleinschalige productie van methanol weinig invloed. In een land als India kan kleinschalige productie echter een groot verschil betekenen.”

Uiteindelijk is ANTECY nu op het punt aangekomen dat hun innovatie opgeschaald kan worden. “Dit doen we natuurlijk niet alleen. Shell helpt ons bij het opschalen en Generation-E helpt ons aan kennis en expertise waar wij anders moeilijk aangekomen waren. Het netwerk van Generation-E geeft ons laagdrempelig toegang tot informatie en hulp die ons verder helpt in de doorontwikkeling van ons bedrijf."