Onze Stroomfabriek

Wie snelheid wil maken met de duurzame energietransitie zit bij een gevestigde organisatie in de energiesector niet altijd op de optimale plek.

Wie, wat, waar?

Bedrijfsnaam: Onze Stroomfabriek
Opgericht: 2016
Adres: Helftheuvelweg 11 | 5222 AV ‘s-Hertogenbosch
Contactpersoon: Rob van Ommen
Lid van Generation-E sinds: 2017

Daarom stapte Rob van Ommen in het bedrijf ‘Onze Stroomfabriek’ van Willem Christiaens. Een eigen start-up met als missie de energietransitie te versnellen door de daken van de gestapelde bouw te benutten voor zonne-energie.

Het vraagstuk

Om lokaal te verduurzamen is zonnestroom nodig. Rob: “We zien dat zonnepanelen in trek zijn bij particulieren in de laagbouw. Dit komt door de relatief eenvoudige standaard oplossing en de financiële voordelen die het met zich meebrengt.” Op platte daken van de gestapelde bouw zijn echter nog amper panelen te vinden, hoewel deze hiervoor uitermate geschikt zijn. “De reden hiervoor is dat bewoners gezamenlijk toestemming moeten geven en dit proces kent een lange doorlooptijd. Elke bewoner heeft namelijk een ander kennis- en behoefteniveau wat betreft zonnestroom.” Vragen als: “Wil ik gebruik maken van zonnestroom?” en “Hoeveel zonnestroom wil ik nu en wat gebeurt er als ik meer wil?” spelen een belangrijke rol, legt Rob uit. “Voorheen was het niet mogelijk om een passende oplossing te bieden.”

De oplossing

Als oplossing hiervoor ontwikkelt Onze Stroomfabriek het ‘Solar Smart Grid’. “Ons systeem verdeelt de opgewekte energie onder de individuele bewoners”, verteld Rob enthousiast. “Aangesloten bewoners kunnen via een online dashboard op ieder moment hun energieafname aanpassen. Ze kunnen zelfs later dan hun medebewoners alsnog besluiten om zich aan te melden voor duurzame energieafname. Hiermee wordt deelname aan het energiesysteem een keuze in plaats van een vereiste. Deze aandacht voor het individu en flexibiliteit maakt de businesscase van duurzame energieopwekking op gestapelde bouw nog aantrekkelijker voor zowel de woningcorporaties als de bewoner.”

De uitdaging

Tot voor kort waren verenigingen van eigenaars de voornaamste doelgroep van Onze Stroomfabriek. Rob en Willem merkten echter dat trage besluitvorming in de verenigingen de energietransitie in de weg zat. Daarom besloten Rob en Willen hun focus te verleggen naar de woningcorporaties. “Dit was een kantelpunt. We zijn nu op het punt gekomen dat we kunnen gaan opschalen. Dit is een van de redenen waarom wij ons hebben aangesloten bij het netwerk van Generation-E. De kennispartners kunnen ons helpen om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast willen we graag in contact komen met de andere start-ups in het netwerk van Generation-E. Door met hen in gesprek te gaan kunnen we van elkaar leren. Zo lopen we tenminste niet in dezelfde valkuilen!” Rob en Willem hopen samen met andere bevlogen ondernemers  een duurzame toekomst een boost te geven. Dat is belangrijk, vinden ze: “Willem en ik hebben allebei een gezin. Dit geeft ons een nog dieper besef van de noodzaak van een duurzame toekomst. Voor onszelf maar vooral voor volgende generaties. Met onze Stroomfabriek werken we aan wat we nu kunnen doen om deze duurzame toekomst zo snel mogelijk te verwerkelijken.”