Solar Quatro

Meer energie uit zon halen met stroom en warmte

De klimaattop in Parijs in 2015 bevestigde dat de CO2-uitstoot nu echt verder omlaag moet. Groene stroom uit wind en zon is het devies.

Wie, wat, waar?

Bedrijfsnaam: Solar Quatro
Opgericht: 2012
Adres: Rotersweg 34 | 7550 AZ Hengelo
Contactpersoon: Johan Veldhuis
Lid van Generation-E sinds: 2017

Het vraagstuk

Volgens Johan Veldhuis (56), eigenaar van Solar Quatro, is een extra slag nodig naar het gebruik van warmte. "Ook de Nederlandse overheid is zich hiervan nu bewust en heeft sinds eind vorig jaar definitief ingezet op minder verbruik van aardgas. Immers, zeventig procent van de in Nederland opgewekte energie is afkomstig van aardgas. 'All-electric' is een mooie gedachte, maar voor het realiseren van de beoogde klimaatdoelstelling zoals nu vastgelegd voor 2020 en een CO2 neutrale toekomst in 2050 is meer nodig. Warmte-energie van de zon benutten biedt hier uitkomst en is het gehele jaar beschikbaar. Daarom werken we nu, in samenwerking met industriepartners en Generation-E, aan de laatste doorontwikkeling inclusief besturing en certificering van het energie-systeem Solar Quatro PVT"

De oplossing

PVT staat voor Photo Voltaisch Thermisch, oftewel licht en hitte. "Standaard PV-zonnepanelen gebruiken de praktisch onuitputtelijke energie van de zon enkel om elektriciteit op te wekken en doen dit alleen wanneer de zon schijnt", legt Johan uit. "Hiermee is maximaal 15 procent van de energie om te zetten naar groene stroom. Onze PVT-panelen doen dit ook, maar maken daarnaast gebruik van zonnestraling om water, dat is opgeslagen in gesloten buffers, op te warmen. Met dezelfde bron en oppervlak als PV-panelen kunnen we zonnestraling met onze PVT-panelen vrijwel het gehele jaar omzetten naar 15 procent meer duurzame energie in het stroomnet. Daarnaast kan het opgeslagen water, zelfs zonder constante toevoer van zonlicht, opgewarmd worden tot een temperatuur van 70-110 °C. Dit laatste betekent een definitieve doorbraak naar de vervanging van aardgas."

De hoge opgewekte temperatuur uit de Solar Quatro PVT-panelen is zeer geschikt voor locaties waar veel energie nodig is, zoals industrieterreinen, de landbouw en woningcorporaties. "Zij zijn niet altijd meer aangesloten op het algemene energienet. Steeds vaker maakt men gebruik van eigen energievoorziening of van lokale leveranciers. Daar ligt onze kans om deze nieuwe technologie de markt op te brengen."

De uitdaging

Solar Quatro test haar PVT-energie-systeem in een living lab. "In dat lab richten we ons op de hoge warmte-energieoverdracht van ons PVT-systeem en hoe we die met hoogwaardige warmtepompsystemen, effectief kunnen maken voor verschillende toepassingen. We zijn niet op zoek naar de mooiste technologie, maar naar toepassing van de technologie die het meeste oplevert. De resultaten zijn positief en laten nu een energiebesparing van 30 tot 50 procent zien. Dat is goed nieuws voor het klimaat, maar ook voor ondernemers en organisaties die aan de slag willen met vervanging van fossiele energie."

Solar Quatro is nu op het punt aangekomen dat de technologie op grotere schaal kan worden gaan toegepast. Johan werkt met een team van vier ervaren ingenieurs en heeft nauwe contacten met specialisten binnen installatiebedrijven. Hierdoor is Solar Quatro in staat om met korte lijnen in de markt samen te werken voor opdrachtgevers en specifieke oplossingen te bieden voor elke situatie.

"We hebben een SDE-waardig product. Door de huidige problematiek rondom de gaswinning in Groningen beseft iedereen nu ook echt dat er wat moet veranderen. De noodzaak is bekend en het verhaal is goed maar de realiteit is weerbarstig", aldus Johan. "We leven in een complexe wereld met veel partijen en veel veranderende posities. In die wereld willen we aan de slag met daadwerkelijke stappen zetten naar CO2-reductie door zonne-energie in te zetten als vervanging van fossiele energie. Daarin is het netwerk en mede-financiering van Generation-E een enorme hulp."