10 tips voor een succesvolle subsidieaanvraag

In het vorige blog over pizzafinanciering spraken we over de verschillende financieringsvormen die je als ondernemer kunt aanwenden om je groei of innovatie waar te maken. Subsidies bijvoorbeeld. Hoe haal je ze binnen?

Subsidie. Klinkt als gratis geld, maar vaak is het tegendeel waar. Een succesvolle aanvraag doe je niet zonder daar zelf een aanzienlijke hoeveelheid tijd en aandacht aan te besteden. Welke regeling sluit goed aan bij mijn idee en hoe zorg ik ervoor dat ik gebruik kan maken van de juiste regeling? Daarnaast kost de administratieve verantwoording vaak ook nog wat inspanning.

Subsidies?

Er zijn allerlei regelingen die ondernemers kunnen steunen bij hun bedrijfsactiviteiten. Die komen van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en Europese Unie. Het gaat dan om subsidies, kredieten, garanties, borgstellingen, stimuleringsmaatregelen, financiële bijdragen en prijzen. ‘Subsidie’ wordt vaak gebruikt als containerbegrip voor al deze verschillende regelingen.

Tips voor het binnenhalen van een subsidie of regeling

1 Definieer ambities

Door de juiste, scherpe vragen te stellen kom je tot concrete ambities. Dit is het startpunt waar je een interessante subsidieregeling bij kunt zoeken. Wat wil ik met mijn bedrijf bereiken en hoe ga ik dit doen?

2 Zoek naar overeenkomsten

Naast jouzelf heeft ook de overheid (de subsidieverstrekkende instantie) doelstellingen. De subsidie wordt alleen verstrekt als de aanvraag past binnen de ambities van de overheid. Een gegronde studie van deze ambities is dan ook cruciaal!

3 Denk in projecten

Globale plannen worden niet gesubsidieerd. Alleen concrete, goed afgebakende projecten komen in aanmerking voor subsidie. Zorg er dus voor dat je een goed plan hebt voor je een subsidie aanvraagt!

4 Onderzoek de mogelijkheden grondig

Een aanvraag doen voor een subsidie die niet goed aansluit bij jouw project is zonde van de tijd en moeite. Bekijk daarom van tevoren goed of een aanvraag bij je past.

5 Zorg voor een juiste mix

Soms is het mogelijk om meerdere regelingen te gebruiken voor financiering. Dat verdient wel gedegen vooronderzoek ten aanzien van wetgeving.

6 Bereid je goed voor

Een succesvolle subsidieaanvraag vereist planning en een zorgvuldige voorbereiding. Het goede nieuws is dat de slaagkans hierdoor toeneemt.

7 Maak iemand verantwoordelijk

Door iemand de eindverantwoordelijke voor de aanvraag te maken voorkom je dat het traject stil komt te staan doordat iedereen denkt dat iemand anders ‘het wel even oppakt’.

8 Houdt de administratie bij

Vaak is een volledige administratie van een project een voorwaarde voor subsidieverstrekking. Voorkom problemen door de administratie altijd goed op orde te hebben.

9 Evalueer het project

Wanneer er wijzigingen zijn tijdens de uitvoering van een gesubsidieerd project, wil de subsidieverstrekker hier wel van op de hoogte worden gebracht. Voorkom complicaties door structureel tijdig de voortgang bij de instanties te melden.

10 Vier het succes

Wanneer een project gesubsidieerd wordt, en de aanvraag dus succesvol is geweest, is dit reden voor een feestje!

Meer informatie over financiering nodig?

De kennispartners van Generation- E helpen bij het vinden van de juiste financieringsmix:

  • Venntiv - subsidies, overheidsleningen en tax incentives
  • Deloitte - fiscale regelingen
  • InnoEnergy - pre-seed investering
  • OostNL - vouchers, (achtergestelde) leningen en fondsen met risicokapitaal
  • Rabobank - (achtergestelde) leningen en kredieten
  • KplusV - informal investing