Maak jij al gebruik van de WBSO?

Innovatieve bedrijven zorgen voor economische groei, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid. De WBSO is een subsidieregeling speciaal om innovatie in Nederland te stimuleren. Maak jij er al gebruik van?

De WBSO (voluit Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is in het leven geroepen door het ministerie van Economische Zaken. "De subsidieregeling is speciaal bedoeld voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren", verheldert adviseur Lisa van den Brink van Deloitte. Denk aan ondernemers die werknemers speur- en ontwikkelingswerk (S&O) laten doen. Of aan zelfstandigen die zelf meer dan 500 uur aan S&O verrichten. Dat kan zijn voor de ontwikkeling van producten, processen of programmatuur. Maar ook voor technisch-wetenschappelijk onderzoek. Ook start-ups die bij Generation-E zijn aangesloten, kunnen er dus in veel gevallen aanspraak op maken. Ze zijn niet de enige: Vorig jaar maakten ongeveer 23.000 bedrijven slim gebruik van deze populaire regeling. "Deelnemers aan de WBSO zijn kleine en grote bedrijven. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector."

Kosten van onderzoek verlagen

"Als je in aanmerking komt voor de WBSO gebruik je de subsidie feitelijk om de kosten van jouw onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te verlagen", gaat Van den Brink verder. "Dit gaat via een afdracht op de loonbelasting." Voor zelfstandigen bestaat de aftrek uit een vast bedrag, dat jaarlijks wordt vastgesteld. Startende ondernemers krijgen een extra tegemoetkoming voor speur- en ontwikkelingswerk. "Je kunt hiermee dus indirect ook jouw concurrentiepositie verbeteren. Sterker nog, door de integratie van de RDA (Aftrek voor R&D kosten en uitgaven) is de WBSO nog aantrekkelijker geworden en kan het fiscale voordeel eerder worden verzilverd."

Aanvragen

Een WBSO wordt net als de meeste subsidies door middel van een aanvraag toebedeeld. Hierbij is het belangrijkste criterium voor toewijzing dat projecten technisch nieuw zijn voor de aanvrager. Van den Brink: "Belangrijk is dat je als ondernemer kunt aantonen dat het product of de programmatuur technisch nieuw is. Daarbij wordt gekeken of er sprake is van een nieuw technisch werkingsprincipe. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeelt als subsidieverstrekkende instantie de aanvraag en de administratie die bijgehouden dient te worden."

Meer informatie of hulp bij het aanvragen?

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de WBSO en wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met Lisa van den Brink via (06) 23 21 23 31 of lvandenbrink@deloitte.nl. Deloitte is net als diverse andere kennispartners op de eerste woensdag in de maand aanwezig in de Greenhouse op IPKW in Arnhem.