Nieuwe penningmeester voor Generation-E gezocht

Generation-E is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Luc Kikkert (Kiemt) treedt na een succesvolle eerste fase van het programma namelijk af. Vanwege de diverse belangen die Kiemt behartigt in de regio op het gebied van nieuwe energie, liet het penningmeesterschap en het bestuurslidmaatschap zich hier helaas niet meer goed mee verenigen. Kiemt blijft partner bij Generation-E.

Stimuleren van groei

Luc is vanaf het begin bij de Generation-E en het gelijknamige programma actief betrokken. Met alle aangesloten leden van Kiemt achter zich heeft hij vanaf dag 1 samen met de overige bestuursleden en partners hard getrokken aan het doorontwikkelen van het programma, waarvan de afgelopen periode als penningmeester. Een programma dat er ‘moest’ komen in de regio – zo vond ook Luc - om de slag in duurzame energie aan te jagen. Binnen het programma gebeurt dit door scaleups in brede zin te faciliteren. Hierdoor kunnen zij hun business versnellen en daarmee worden zowel de economische groei als transities op de gebieden van energie en klimaat gestimuleerd. Het bestuur van Generation-E bedankt Luc voor alle geleverde inspanningen.
 

Oproep voor kandidaten

Het bestuur van Generation-E roept personen die een wezenlijke bijdrage willen leveren aan de energietransitie op zich kandidaat te stellen voor de functie van penningmeester. Versnelling en intensivering van ontwikkeling en toepassing van duurzame energie zijn nodig en dat gaat niet zonder innovaties en nieuwe ondernemers met rijke ideeën. Deze personen ondersteunen wij vanuit Generation-E graag met onze expertises. Geïnteresseerd? Neem een kijkje op www.generation-e.nl of neem contact op met onze voorzitter Siegfried Doetjes (siegfried.doetjes@venntiv.com, 06-13664791).