Over Generation-E

Generation-E staat voor de nieuwe generatie van meest veelbelovende energy scale-ups. Bedrijven die iets op gang brengen. Baanbrekers. Koplopers. Met mensen die geloven in hun idee, in zichzelf en in een wereld die vrij is van fossiele brandstoffen. Mensen die hun ideeën kunnen activeren en tot een commercieel succes maken. Achter het programma staan gerenommeerde kennispartners die geloven in renderende, schone energie.

Ik zoek kennis

Generation-E vormt een hechte community die zijn kennis en ervaring graag deelt.

Ik zoek support

Generation-E biedt intensieve en planmatige support, gericht op opschaling.

Ik zoek een netwerk

In Generation-E maak je deel uit van een exclusief netwerk van bewogen en bevlogen kennispartners.

Kennis

Generation-E vormt een hechte community die zijn kennis en ervaring graag deelt met opschalende ondernemingen. Het vertalen van een veelbelovende innovatie naar commercieel succes is namelijk extreem moeilijk. Voor de opschaling van een baanbrekende oplossing in duurzame energie naar commercieel succes, biedt Generation-E toegang tot kennis en know-how binnen alle denkbare disciplines. Denk aan marktanalyse, industrialisatie, legal & IP, testing & certificering, accountancy & control, organisatieontwikkeling, finance & subsidies, branding & marketing en human capital.

Support

Voor scale-ups met toekomst in de duurzame energie biedt Generation-E je intensieve en planmatige support. Een individuele aanpak, gericht op efficiency, opschaling, reductie time-to-market, investment readiness en industrialisering. Generation-E biedt daarmee een grote kans op succesvolle industrialisatie en groei. Zonder claim op aandelen! Kennispartners werken tegen kostprijs en nemen daarmee een deel van het risico op zich. We werken in een strak tijdpad naar een groei- of industrialisering met een blauwdruk voor de volgende schaalstap, inclusief de begeleiding bij het aantrekken van de benodigde financiering voor realisatie van het plan. 

Netwerk

Samen kom je verder. Als scale-up maak je daarom deel uit van een exclusief netwerk van bewogen en bevlogen partners en andere scale-ups. In het netwerk bouw je hechte contacten op, vind je relevante expertise, deel je ervaringen en leer je van elkaar. Het netwerk vormt een actieve community. Geregeld vinden er events plaats waar partners en ondernemers samenkomen. Er zijn zelfs huisvestingsmogelijkheden en faciliteiten op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Daarmee word je fysiek onderdeel van het unieke energy-ecosysteem in de regio Arnhem.

Waar zijn wij te vinden?

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem vormt het kloppend hart van de regio als vestigingsplaats voor cleantech- en productiebedrijven. Zo ook voor Generation-E. De afgelopen tien jaar is IPKW (her)ontwikkeld tot een samenhangende, inspirerende en duurzame hotspot waar het bedrijfsleven samenkomt met onderwijs en overheid. Een industriepark voor bedrijven en start-ups in de sfeer van energie, milieu en hergebruik, samengevat onder de noemer Cleantech. Door die verwantschap ontstond er een basis voor een community van bedrijven. Het succes hiervan blijkt uit het feit dat de bedrijven in toenemende mate van elkaars producten en expertise gebruikmaken. 
Meer weten? Kijk
hier.

Industriepark Kleefse Waard

Industriepark Kleefse Waard

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) steunt Generation-E met subsidie. Hiermee is het voor Generation-E mogelijk om de kans van slagen te vergroten van potentiële energie-scale-ups in de regio Arnhem. Als snelle groeiers krijgen scale-ups dankzij deze subsidie eerder toegang tot meer kapitaal, betere kennisdeling en een kwalitatief hoogwaardig netwerk.