Subsidiënten

Generation-E kan niet zonder de support van onze Subsidienten. Door gebruik te maken van een aantal subsidie-instrumenten kunnen we bijdragen aan een groenere toekomst en de groei van energietransitiebedrijven die een grote maatschappelijke en economische impact hebben. Met de financiële ondersteuning van onze subsidiënten zijn de kansen op een succesvolle opschaling van duurzame ondernemingen groter. Wij hechten groot belang aan transparantie rondom ons gebruik van publieke middelen. De subsidies die Generation-E gehonoreerd heeft gekregen en waarvoor deze subsidie wordt benut geven we onderstaand weer.

OP Oost - Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is een subsidieprogramma voor kennisinstellingen en bedrijven in Overijssel en Gelderland. Dankzij OP Oost kunnen bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. In 2021 voegde OP Oost ‘Groen en digitaal herstel van de economie’ toe aan haar prioriteitenlijst, waar ‘Algemene innovatie’ en ‘Koolstofarme innovatie’ al langer op stonden. Het programma is onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Vanuit deze subsidie wordt het kennisprogramma bestaande uit een reeks publiek toegankelijke meetings, gefaciliteerd. Doel van het kennisprogramma is om de in het netwerk beschikbare kennis te verspreiden en te laten vermenigvuldigen in het Nederlandse ondernemers ecosysteem. Nadrukkelijk zijn deze sessies toegankelijk voor eenieder die de aangeboden kennis tot zich wil nemen. 

Meer informatie

Orion 

Orion is een netwerkorganisatie bestaande uit (kennis-)instellingen in Gelderland die ondersteuning bieden aan onder andere scale-ups met deskundige begeleiding of financiering. Het Orion netwerk helpt ondernemingen met onder andere business development en investor readiness. 

Vanuit deze subsidie wordt het localiseren (scouting en screening) van scale-ups door het programmabureau gefaciliteerd inclusief het doorverwijzen van kandidaten die beter geholpen zijn met een andere regeling of ondersteuningsprogramma. 

Meer informatie

Connectr

Connectr is een ontstaan doordat divers initiatiefnemers, partners en supporters bij willen dragen aan een succesvolle energietransitie. Door kennis, kunde en ervaring samen te voegen kan dit netwerk sneller meer impact realiseren. Connectr steunt verschillende initiatieven en projecten op het gebied van duurzame energie. 

Vanuit deze subsidie wordt het ondersteuningsprogramma voor scale-ups, de kern van Generation-E, gefaciliteerd. 

Meer informatie

Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem is een warme supporter van Generation-E. In de opstartfase van Generation-E heeft de gemeente Arnhem rechtsreeks een subsidiebijdrage gedaan als bijdrage aan het ontstaan van het programma. Inmiddels is de subsidierelatie ondergebracht in Connectr zodat de gemeente Arnhem haar steun aan ons programma in samenhang met de aansluitende initiatieven in en rond Arnhem vorm en inhoud kan geven. De stichting is gemeente Arnhem dankbaar voor de voortdurende steun.

Meer informatie